Students are listed alphabetically By division Alphabetical order
Simulation of Physical Systems Division
Qi Chai 柴琦
86-10-56981928
Room B308
Wen Chen 陈文
86-10-56981928
Room B308
Lei Gao 高磊
86-10-56981928
Room B308
Xiao-Hu Han 韩笑虎
86-10-56981928
Room B308
Ji-Lu He 何继路
86-10-56981928
Room B308
Xiao-Dong Jin 靳晓东
86-10-56981928
Room B308
Yi-Ting Mao 毛奕廷
86-10-56981932
Room B312
Ai-Lin Qiao 乔爱琳
86-10-56981928
Room B308
Zheng Qin 秦政
86-10-56981932
Room B312
Jian-Hao Sun 孙键豪
86-10-56981932
Room B312
Jing Wang 王晶
86-10-56981932
Room B312
Jia-Long Wang 汪嘉龙
86-10-56981932
Room B312
Mao-Yu Yan 闫茂玉
86-10-56981932
Room B312
Jian-Wei Yang 杨建伟
86-10-56981932
Room B312
Yi Yang 杨逸
86-10-56981932
Room B312
Jin Yang 杨锦
86-10-56981932
Room B312
Tian-Cheng Yi 伊天成
86-10-56981928
Room B308
Pei-Geng Zhong 钟佩耕
86-10-56981932
Room B312
Li-Kun Zhou 周立坤
86-10-56981932
Room B312
Quantum Physics and Quantum Information Division
Jian-Jian Cheng 程剑剑
86-10-56981948
Room B408
Lian-Xiang Cui 崔廉相
Room
Hui-Xia Gao 高慧霞
86-10-56981952
Room B412
Guoping Gao 高国平
86-10-56981948
Room B408
Jin-Bo Hu 胡锦波
Room
Wei-Xi Huang 黄伟喜
Room
Xiao-Jian Huang 黄肖健
86-10-56981952
Room Room B412
Bing-Zi Huo 霍丙子
86-10-56981952
Room Room B412
Tao Li 李韬
Room
Quan Lin 林泉
86-10-56981952
Room B412
Rui-Chen Liu 刘瑞辰
Room
Guo-Jian Qiao 乔国建
86-10-56981946
Room B406
Yan-Meng Shao 邵彦萌
Room
Wu Wang 王武
86-10-56981948
Room B408
Xiao-Wei Wang 王小威
Room
Xin Yue 岳鑫
Room
Xiangdong Zhang 张祥栋
86-10-56981948
Room B408
Gao-Yan Zhu 朱高岩
Room
Materials and Energy Division
Yu Chen 陈宇
86-10-56981960
Room A411
Jia-bin Chen 陈嘉彬
86-10-56981942
Room B402
Bao-Ying Dou 窦保英
86-10-56981946
Room B406
Rui Gao 高芮
86-10-56981942
Room B402
Qiang Gao 高强
86-10-56981960
Room A411
Song-Yuan Geng 耿松源
Room D408b
Xiang-Ru Han 韩相如
86-10-56981942
Room B402
Sheng-Ru Han 韩圣茹
Room D408b
Mao-Sheng Hao 郝茂生
86-10-56981946
Room B406
Qiu-Shi Huang 黄秋实
86-10-56981946
Room B406
Jing Huang 黄靖
86-10-56981942
Room B402
Xiao Jiang 姜肖
86-10-56981942
Room B402
Qing-An Li 李庆安
Room D408b
Han-Pu Liang 梁汉普
Room D408b
Jia-Ni Lin 林佳妮
86-10-56981946
Room B406
Huan-Rong Liu 刘桓荣
86-10-56981946
Room B406
Zheng Liu 刘政
86-10-56981942
Room B402
Guang-Rui Liu 刘广瑞
Room
Li-Long Luo 罗丽龙
Room D408b
Chen Qiu 邱晨
86-10-56981942
Room B402
Ru-Tong Si 司如同
86-10-56981942
Room B402
Zhi-Xin Su 苏志鑫
86-10-56981960
Room A411
Le-Chuan Sun 孙乐川
86-10-56981946
Room B406
Sheng-Jun Sun 孙胜君
86-10-56981946
Room B406
Wei Tan 谭维
86-10-56981948
Room B408
Xin-Ru Tang 汤心茹
86-10-56981942
Room B402
Zhi-Hao Wang 王智灏
86-10-56981946
Room B406
Huan-Huan Yang 杨欢欢
86-10-56981946
Room B406
Shi-Wei Ye 野仕伟
86-10-56981926
Room B306
Liang-Ting Ye 叶良婷
86-10-56981942
Room B402
Bai-Qing Zhao 赵佰庆
86-10-56981952
Room B412
Hong-Zhen Zhong 钟泓臻
Room D408b
Zi-Kai Zhou 周子凯
Room D408b
Complex Systems Division
Zong-Heng Li 李宗珩
86-10-56981902
Room B202
Jia-Chen Zhong 钟嘉晨
56981908
Room B208
Applied and Computational Mathematics Division
Xiang Cao 曹翔
56981908
Room B208
Tian-Yang Chu 褚天阳
86-10-56981902
Room B202
Xin-Ping Gui 桂新平
86-10-56981908
Room B208
Jian-Guo Hou 侯建国
86-10-56981912
Room B212
Nan Jiang 江楠
86-10-56981902
Room B202
Yi-Wei Jiang 江一苇
86-10-56981908
Room B208
Shan Liu 刘珊
86-10-56981902
Room B202
Bo Ren 任波
86-10-56981908
Room B208
Mei-Rou Sun 孙美柔
86-10-56981902
Room B202
Di Wang 王迪
86-10-56981908
Room B208
Na Wang 王纳
86-10-56981908
Room B208
Shi-Miao Wang 王世苗
56981902
Room B202
Xin-Yu Wang 王欣宇
86-10-56981902
Room B202
Qi-Yu Wu 吴启虞
86-10-56981912
Room B212
Li-Hong Yin 尹丽红
86-10-56981908
Room B208
Wen-Kai Yu 余文凯
86-10-56981908
Room B208
Ming-Yan Zhang 张明岩
86-10-56981908
Room B208
Hao-Nan Zhang 张浩楠
86-10-56981902
Room B202
Guo-Hui Zhang 张国辉
86-10-56981908
Room B208
Cheng-Chao Zhao 赵成超
86-10-56981912
Room B212
Mo-Han Zhou 周莫寒
56981902
Room B202
Jun-Liang Zhu 朱峻良
56981912
Room B212
Mechanics Division
Yi Cao 曹毅
86-10-56981906
Room Room B206
Shi-Ji Chen 陈世纪
86-10-56981906
Room B206
Jin-Xue Fu 付津雪
86-10-56981912
Room B212
Rong Fu 付蓉
86-10-56981906
Room B206
Xing-Zhou Ji 吉兴洲
86-10-56981906
Room B206
Bo-Wen Jin 靳博文
86-10-56981906
Room B206
Zhuang Li 李壮
Room
Guang-Wei Liu 刘光伟
86-10-56981906
Room B206
Xiao-Zhuang Ma 马小庄
86-10-56981906
Room B206
Ling Yan 严玲
Room
Yong-Jin Ye 叶永金
8-10-56981902
Room B202
Tian-Ai Yin 尹天爱
86-10-56981912
Room B212
Qiang Yue 岳强
86-10-56981906
Room B206
Pei Zhang 张佩
86-10-56981906
Room B206
Algorithms Division
Yong-Long Ding 丁永龙
86-10-56981926
Room B306
Sheng-Hao Dong 董晟昊
86-10-56981926
Room B306
Yun Peng 彭赟
86-10-56981926
Room B306
Kang-Qi Shen 申康琦
86-10-56981926
Room B306
CSRC 新闻 CSRC News CSRC Events CSRC Seminars CSRC Divisions